• Điện thoại: (+84) 243 754 8758
  • Thư điện tử: mapvn@monre.gov.vn
  • Địa chỉ: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Hà Nội
TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
BẢNG CHẮP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH